Regulering af registreringsafgiften på biler pr. 3. oktober 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny aftale på bilområdet.

Det omhandler bl.a. større fradrag for selealarmer & 5 stjernet sikkerhedsgodkendelse af organisationen Euro NCAP og belønner ikke mindst biler med god brændstoføkonomi. 

Her er hovedelementerne i aftalen. Vil du se virkningen på almindelige biltyper, er her en oversigt, som TV 2 har fået lavet: http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-09-21-saa-meget-kommer-20-biler-til-at-koste-efter-ny-aftale-om-registreringsafgift                                                

1)   Sænkning af den lave afgiftssats og forhøjelse af skalaknæk

I dag udgør registreringsafgiften for personbiler 105 % af forhandlerpris inkl. moms op til 106.600 kr. Værdi over 106.600 kr. belægges med en afgift på 150 %

Med omlægningen sænkes den lave afgiftssats fra 105 % til 85 %. Endvidere rykker man skalaknækket op fra 106.600 kr. til 185.000 kr.

Værdi over 185.000 kr. belægges stadig med en afgift på 150 %.

 

2)   Afskaffelse af fradrag for ABS og EPS

Der gives i dag et fradrag i den afgiftspligtige værdi, når bilen er udstyret med blokeringsfri bremser (ABS) på 3.750 kr.

Hvis bilen er udstyret med elektronisk stabiliserings system (ESP) gives der et fradrag på 2.500 kr.

Ifølge aftalen afskaffes de to fradrag, da teknikken er lovpligtige i alle nye biler, hvorfor der ikke er noget incitament i fradraget længere.

 

3)   Større fradrag for selealarmer

I dag gives der fradrag for selealarm på 200 kr. pr. alarm. Dette fradrag vil efter aftalen blive forhøjet til et fradrag på 1.000 kr. pr. selealarm.

 

4)   Større fradrag for sikkerhedsgodkendelse

Efter de gældende regler opnår man et fradrag i registreringsafgiften på 2.000 kr. for biler, som har fået mindst 5 stjerner for sikkerhed af organisationen Euro NCAP.

Fradraget sættes ifølge aftalen op til 8.000 kr.

 

5)   Tillæg/fradrag for højt/lavt brændstofforbrug

Registreringsafgiften nedsættes i dag med 4.000 kr. for hver km/l, bilen kører udover 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler, mens afgiften forhøjes med 1.000 kr.

for hver km/l, bilen kører mindre end 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler.

Ifølge aftalen forhøjer man grænsen for fradrag for god brændstoføkonomi til 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler.

Tillægget til registreringsafgiften for dårlig brændstoføkonomi forhøjes til 6.000 kr. pr. kilometer under nulpunktsøkonomien.

 

Hvorfor stiger prisen på micro-bilerne?

Registreringsafgiften på micro-biler falder umiddelbart med 20 % af prisen pga., at afgiften nedsættes fra 105 % til 85 %. Men det generelle fald opvejes af justeringerne i punkt 2)-5)

Der skal altså tages højde for parametrene 2)-5) i hver enkelt beregning. Det er især hævningen af grænsen for god benzinøkonomi med 4 km/l, der vælter fordelen for de små biler.

 En microbil vil således generelt falde: 43.000 x 20 %                                     =  8.600 kr.

Større fradrag for selealarm                                                                         =   1.600 kr.

Større fradrag  for sikkerhedsgodkendelse 5 stjerner: 8.000-2.000                  =   6.000 kr.

Fradrag for mistet tillæg for god benzinøkonomi: 4 x 4.000 :                           = -16.000 kr.

Mistet fradrag for ABS og EBS omregnet til afgift:   (3.750+2.500) x 105%      =  -2.600 kr.

Stigning i pris (tænkt eksempel)                                                               =   2.400 kr.