Iværksætterkonto -Fradrag i topskatten

Man kan få fradrag i sin personlige indkomst ved at indskyde et beløb på en iværksætterkonto. Indskud kan foretages helt frem til 15. maj 2015, hvis man vil have fradrag i indkomståret 2014.
Fordelen ved iværksætterkontoen er, at man opnår fradrag i din personlige indkomst –altså i topskatten (skatteværdi af op til 51,5 pct.) Indskud på en etableringskonto giver kun et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 30 pct.

Fradrag uden indskud
Man kan få fradrag i 2014 for iværksætterkonto uden at foretage indskud, hvis er købt et relevant aktiv i perioden 16. maj 2014 til 15. maj 2015.

Eksempel 1
Kunden, der er topskatteyder, har den 5. september 2014 stiftet et ApS med indskud af 50.000 kr. På et møde med kunden opfordrer du ham til at påføre beløbet på de 50.000 kr. i rubrik 27 på selvangivelsen. Ved at påføre beløbet i rubrik 27, opnår kunden automatisk et fradrag i 2014 i sin personlige indkomst på 50.000 kr. hvorved kunden får 25.750 kr. tilbage i overskydende skat. Kunden sender nok en venlig tanke til revisor, når pengene tikker ind på Nemkontoen tirsdag den 7. april.

Man kan altså opnå fradrag uden at indskyde pengene først på en iværksætterkonto.
Det er også værd at bemærke, at man kan få fradrag for køb af anparter/aktier. Fradrag for køb kan ske i perioden 16. maj 2014 til 15. maj 2015.
Det skal siges, at hvis man får fradrag for køb af aktier eller anparter, så er konsekvensen, at der vil ske genbeskatning over 10 år med 1/10 af beløbet hvert år. Der er altså alene tale om, at man låner pengene rente- og gebyrfrit af SKAT i en periode.

Iværksætterkonto som et instrument til straksfradrag
De første 5 år kan man som iværksætter bruge iværksætterkontoen som et instrument til at opnå et straksfradrag ved køb af aktiver, der normalt skal afskrives over en årrække.
Der har været tvivl om, hvorvidt iværksætterordningen også kan benyttes efter etablering, men det ligger nu klart, at det kan man, også uden at man i forvejen har oprettet en iværksætterkonto i banken.

Eksempel 2
Kunden har startet virksomhed i maj 2013. I august 2014 køber kunden goodwill for 250.000 kr. Kunden påfører efter råd fra revisor de 250.000 kr. i rubrik 27 på selvangivelsen og får på den måde fradrag i personlig indkomst for hele købesummen i 2014. Alternativt skulle kunden have afskrevet beløbet med 1/7 hvert år fra og med 2014.
Efter reglerne kan du altid indskyde op til 250.000 kr., uanset hvor meget du tjener eller har af overskud i virksomheden.

Modellen kan også bruges ved køb af varebil, hvor det også kan være en fordel at få et straksfradrag, frem for at afskrive varebilen via saldometoden med 25 pct. hvert år.

Iværksætterkontoen fungerer altså her som et enkelt instrument til at opnå et straksfradrag. Men det gælder kun de første 5 år af virksomhedens levetid (etableringsåret + næste 4 år)
Idet der er tale om køb af afskrivningsberettigede aktiver, sker der ikke genbeskatning, som det er tilfældet med køb af aktier eller anparter.

Kontakt os for at høre mere om ordningen.