Hvordan er det med gaver til medarbejdere

En medarbejder kan som hovedregel kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.100 kr. om året (inkl. moms) uden at betale skat, men der er nogle særregler.

Kontantgaver og gavekort, der kan byttes til kontanter, er altid skattepligtige.

Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.100 kr. 

Medarbejderen skal oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren et år har givet flere gaver, hvis værdi tilsammen overstiger 1.100 kr. Beløbet skal oplyses i rubrik 20.

Arbejdsgiver har fradrag for udgiften.

Arbejdsgiveren skal indberette beløbet og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Julegaver

Hvordan skal julegaver fra arbejdsgiver beskattes?

Overstiger det samlede gavebeløb 1.100 kr. skal alt beskattes.

Selvom det samlede beløb overstiger 1.100 kr., så bliver julegaven ikke beskattet, når den højst koster 800 kr.

Tingsgaver (for eksempel vin, chokolade eller en lysestage) til en værdi på op til 800 kr.

Hvis julegaven har en værdi på højst 800 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 400 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 400 kr.

·         Julegaven på højst 800 kr. tæller med i de 1.100 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.

·         Gaver for mere 1.100 kr. det pågældende år betyder, at hele beløbet skal beskattes - dog kan man holde julegaven på højst 800 kr. ude af regnestykket.


Tingsgaver til en værdi mellem 800 kr. og 1.100 kr. 

·         Julegaven tæller med i de 1.100 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes. 

·         Julegaver større end 800 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 801 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.100 kr.

Arbejdsgiveren kan altså for den sags skyld godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.100 kr. Men så skal det hele beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Julegaver til mere end 1.100 kr. er altid skattepligtige

Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til skat som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

 Eksempler

Julegavens værdi

Værdi af andet personale-
gode

Beskat-
ning

Forklaring

800 kr.

-

ingen

En julegave til højst 800 kr. udløser ingen beskatning.

1.100 kr.

-

ingen

Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.

800 kr.

300 kr.

ingen

Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr.

810 kr.

300 kr.

Beskat-
ning af 1.110

Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.

800 kr.

400 kr.

Beskat-
ning af 400 kr.

Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 400 kr.

Kontanter, gavekort og lignende

Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.100 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.

 

Lejlighedsgaver af sædvanligt omfang er skattefrie

Der er ingen faste grænser for værdien af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver større end, hvad der almindeligvis anses for passende, er dog fuldt skattepligtige. Er en lejlighedsgave af usædvanlig størrelse, skal medarbejderen betale skat.

Arbejdsgiveren kan trække gaver fra som en driftsomkostning.

Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der markerer en privat mærkedag eksempelvis i forbindelse med fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende.