Husk at registrere selskabets reelle ejere inden 1. december 2017

ALLE selskaber skal inden den 1. december 2017 ind i virk.dk og registrere deres reelle ejere, selvom den legale ejer er en person. Det er for mange selskabsejere gældende, at de ejer anparterne i deres selskab personligt. Disse selskaber skal altså også ind og ændre ejerforhold, så personen fremstår både som legal ejer og som reel ejer. Det er kun fysiske personer, som kan være reelle ejere.

 Hvilke selskabstyper skal registrere reelle ejere?

Ud over selskaber IVS, ApS og A/S skal følgende enheder også registrere reelle ejere:

·         Interessentskaber (I/S)

·         Kommanditselskaber (K/S)

·         Partnerselskaber (P/S)

·         Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)

·         Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)

 Hvordan gør man i praksis?

Kapitalejere, som ejer MERE end 25 % af kapitalen i selskabet figurerer 2 gange i systemet: Dels som legal ejer og dels som reel ejer.

Det vil altså sige, at hvis et selskab kontrolleres af 4 ejere, som hver ejer lige meget, så har selskabet ikke pligt til at registrere ejerne som reelle ejere, idet ingen ejer (forudsat at de hver ejer 25%) ejer MERE end 25%. Se E-styrelsen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/reelle-ejere  

Reelt ejerskab kan også opstå via stemmekontrol. Hvis man reelt kontrollerer mere end 25 % af stemmerne i et selskab, så skal man registreres som reel ejer.

Så et tænkt eksempel - Det er altså ikke tilstrækkeligt, at Hans Hansen, som ejer sit selskab personligt 100 % står som legal ejer, som det er tilfældet i dag. Han skal også registreres som reel ejer. Hans navn skal altså stå 2 gange i systemet, når man klikker ind på ejerforhold i virk.dk.

 Dato for reelt ejerskab

Når man registrerer reelt ejerskab beder systemet om en dato. Hvornår blev det reelle ejerskab etableret? Her skal man gøre hvad man kan for at indhente oplysningerne fra ejeren, selskabet eller virk.dk. 

Kun hvis det er umuligt at finde datoen for reelt ejerskab, kan man tillade sig at taste dags dato, som dato for reelt ejerskab.

Hvis den legale ejer også er reel ejer, så giver datoen ingen problemer, da man så kan anvende samme dato, som i forvejen står angivet i systemet for det legale ejerskab.

Trin for trin i virk.dk

  1. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller privat NemID
  2. Indtast virksomhedens CVR-nummer
  3. Vælg ’Ændre’ og ’Rediger virksomhed’
  4. Find ’Ejerforhold’ i højremenuen og klik ’Rediger’
  5. Du kan nu tilføje nye ejere

 

NB! Det er meget vigtigt at vide, at trin 5 for og så vidt er misvisende i alle de situationer, hvor legal ejer og reel ejer er en og samme fysiske person. Hvis man forsøger at tilføje en ny ejer og anfører navn og cpr. nr. på den eksisterende legale ejer, vil systemet komme med en fejlmelding om at ”samme ejer er indsat flere gange”!

I stedet skal du gå op og trykke på ”rediger” til højre for den eksisterende legale ejer. Her kan du så tilføje personen som reel ejer og denne vil, når du er færdig, stå 2 gange i systemet. 

 

Du kan også læse lidt mere om det her i 2. Kvartals udgaven af Din Revisor Informerer: http://www.dossing.dk/kundeblad

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os for uddybende forklaring.