Enkronesselskaber

Erhvervsstyrelsen har meddelt i et nyhedsbrev, at det bliver muligt at stifte et iværksætterselskab, IVS, med blot én krone i kapitalejertilskud fra den 1. januar 2014.

De ændrede kapitalkrav er en del af den revision af selskabsloven, som Folketinget gennemførte i foråret. På grund af et behov for at få tilpasset Erhvervsstyrelsens IT-systemer til de nye muligheder, lå datoen for, hvornår reglerne kunne træde i kraft, imidlertid ikke fast, da loven blev vedtaget. Erhvervsstyrelsen oplyser også, at der til november vil blive udsendt en vejledning om stiftelse af iværksætterselskaber.

Samtidig træder det nedsatte kapitalkrav for anpartsselskaber i kraft, således at et anpartsselskab kan stiftes med en indskudskapital på 50.000 kroner i stedet for de gældende 80.000 kroner. Desuden træder hovedparten af de øvrige ændringer, som indgår i revisionen af selskabsloven, også i kraft til nytår.