Digital selvangivelse nu også for selskaber

Fra 1. august 2014 er det obligatorisk for alle selskaber, fonde og foreninger at selvangive digitalt i SKATs nye digitale løsning (TastSelv Selskabsskat). Det betyder, at selskabet ikke kan indsende en selvangivelse for indkomståret 2014, før den digitale løsning åbner i foråret 2015.

SKAT arbejder på en ny digital løsning, der skal gøre det lettere for de juridiske personer og deres rådgivere at indberette/ændre grundregistreringer og selvangivelse. Disse ændringer, herunder om sambeskatningsforhold, omlægning af indkomstår mv. skal indberettes digitalt.

Den nye digitale løsning består af:

  • Selskabets grundregistrering, som er åbnet for indberetning 1. oktober 2014, indeholder bl.a.:
  1. Ændring af sambeskatningsforhold, registrering af skattefri omstruktureringer og omlægning af indkomstår.
  2. Digital indberetning af selskabets tidligere skattemæssige underskud fordelt på alle selskaber i sambeskatningskredsen.

SKAT anbefaler, at man tidligt i processen får tjekket grundregistreringerne og sætter sig ind i det nye systems funktionaliteter, således at ændringer i grundregistreringen ikke skal foretages i spidsbelastningsperioden omkring juni og juli 2015, hvor ca. 200.000 selskaber vil skulle have adgang til det nye system.

Digital selvangivelse for selskaber, åbner i foråret 2015. Fristen for indberetning af selvangivelsen for indkomståret 2014 er derfor for alle selskaber udskudt til 1. august 2015