Betaling af restskat for 2015

Nu nærmer tiden sig hvor det bliver aktuelt at overveje hvordan en eventuel restskat mv. for indkomståret 2015 kan betales

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2016, skal der ikke betales renter eller procenttillæg

Betaling i perioden 1. januar 2016 – 1. juli 2016

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2016 – 1. juli 2016 skal der betales dag til dag-rente, der udgør 2,2 % p.a.  Dag til dag-renten kan ikke fratrækkes.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2016

Er restskatten for indkomståret 2015 ikke indbetalt senest den 1. juli 2016, skal der betales et fast procenttillæg på 4,2 %. Procenttillægget kan ikke fratrækkes.

Hvis restskatten for indkomståret 2015 udgør 100.000 kr., indregnes 19.000 kr. med tillæg af 4,2 % eller i alt 19.798 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2017. Den resterende restskat på 81.000 kr. med tillæg af 4,2 % eller i alt 84.402 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2016.